O meni

Katja Rovšek Nikitovič

Sem univerzitetno diplomirana socialna pedagoginja, magistrica antropologije spolov in specializantka integrativne psihoterapije. Sem svetovalna delavka, certificirana predavateljica Familylab Slovenija, predvsem pa žena in mama dveh sinov. Od nekdaj me zanimajo ljudje, njihovo spoznavanje in razumevanje, odnosi, vprašanja enakih možnosti in zavzemanje za dostojanstveno in človeka vredno življenje. Moj moto je »Nič mi ni tuje, kar je človeško« (Terencij). Verjamem v osebno rast, vrednote enakovrednosti, integritete, odgovornosti in avtentičnosti. Predvsem pa strastno verjamem v psihoterapijo, ki je kot pravi Yalom, darilo.

Izvajam psihoterapijo za posameznike in sicer v odnosu zaupnosti, brezpogojnega sprejemanja, topline in empatije.  Pri svojem delu upoštevam Etični kodeks profesionalne prakse Društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo) ter Etični kodeks SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).

Katja Rovšek Nikitovič
 

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Je namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, z namenom spreminjanja klientovega vedenja, mišljenja, čustev in drugih osebnostnih značilnosti v smeri, ki jih klient želi. Gre za razreševanje psiholoških težav preko razgovora in v konkretnem odnosu psihoterapevt-klient. Terapevtska aliansa in terapevtski odnos je tisti, ki zdravi. Integrativna relacijska psihoterapija je proces in metoda, ki nam pomaga pri boljšem spoznavanju  in razumevanju sebe in drugih, pri razumevanju vzrokov svojih težav in pri vzpostavljanju boljšega prepoznavanja in stika s svojimi potrebami, čustvi, viri in močmi.

Psihoterapija pomaga pri odpravljanju ali omilitvi duševnih in telesnih simptomov, ki nam otežujejo funkcioniranje v vsakdanjem življenju (anksioznost, panični napadi, občutki potrtosti in tesnoba, strahovi, depresija, motnje hranjenja idr.). Pomaga nam pri izboljšanju medosebnih odnosov, duševnih stiskah ob izgubi, ločitvi, izkušnji travmatskih dogodkov. Učinki psihoterapije so odvisni od narave problema in ciljev terapije. Terapije so lahko kratkotrajne ali dolgotrajne (trajajo več let). Pri dolgotrajnih so učinki globlji in trajnejši.

Integrativna psihoterapija se nanaša na proces integracije osebnosti – na integracijo odcepljenih in nezavednih delov sebe v kohezivno celoto. Prek integracije osebnosti ljudje lahko doživljamo polni kontakt s sabo in z drugimi ljudmi. Nanaša se tudi na integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov znotraj posameznika, z upoštevanjem socialnih in transpersonalnih aspektov. Integrativna psihoterapija integrira različne psihoterapevtske smeri: psihoanalizo, transakcijsko analizo, gestalt terapijo in na klienta usmerjeno terapijo, na katere gleda z vidika dinamičnih sistemov. Je relacijska psihoterapija – psihoterapevt je udeležen v intersubjektivnem prostoru s klientom. Osnovne filozofske predpostavke te terapije so da smo ljudje odnosna bitja, spoštovanje vrednosti vsakega človeka, zavezanost k pozitivni spremembi človeka, usmerjanje na notranji in zunanji kontakt, pomembnost razvojnega procesa posameznika, pomembnost terapevtskega odnosa in celosten pogled na človeka.

 

katja.nikitovic@gmail.com       © 2018 KPOINT

Teslova  5, 1000 Ljubljana